Meno Funkcia
Mgr. Šimon Vaňo prezident klubu
Mikuláš Novický tajomník klubu
Ladislav Novotný hospodár klubu
Ivan Ferenc člen výboru
Kristián Gajdoš člen výboru
Ladislav Haluška člen výboru
Ján Strelec člen výboru
Stanislav Vaňo člen výboru
Tomáš Virgala člen výboru